Hệ thống giáo dục Nhật Bản

Nhật Bản luôn nằm trong top những quốc gia có nền kinh tế phát triển bậc nhất thế giới. Nổi tiếng với nền kinh tế trí thức, tỷ lệ mù chữ thấp nhất thế giới, hệ thống giáo dục Nhật Bản luôn được đánh giá cao. Hãy cùng Du Học Quốc Tế Tây Nguyên tìm hiểu thêm về điều này qua bài viết sau:

Giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học

Tại Nhật Bản, nghĩa vụ giáo dục phổ thông được tiến hành trong vòng 9 năm, bao gồm 6 năm giáo dục tiểu học và 3 năm giáo dục sơ cấp trung học. Mục đích của giáo dục là ngoài việc học tập kỹ năng và kiến thức căn bản còn giáo dục thái độ coi trọng lao động, nuôi dưỡng khả năng nhận định công bằng và tư chất cần thiết để xây dựng quốc gia và xã hội tương lai. Cách biểu thị trình độ học tập theo lớp như tiêu chuẩn thế giới thông thường không được áp dụng tại Nhật. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này vẫn được sử dụng trong trường hợp chuyển trường giữa các trường ngoại quốc với nhau.

Giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học
Giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học

Giáo dục trung học

Trường chuyên môn là cơ quan giáo dục với mục đích đào tạo kỹ thuật viên mang tính thực tiễn, sáng tạo. Thời gian học trường dài hơn so với các trường bình thường là 5 năm, nhưng trong thời gian học tại trường do khóa học giáo dục được tổ chức cân bằng giữa các môn chuyên ngành và các môn chung nên có thể trang bị cho người học kiến thức phong phú cần thiết và kiến thức chuyên môn mang tính hệ thống. Học sinh tốt nghiệp được các doanh nghiệp đánh giá cao trên nhiều lĩnh vực.

Xem thêm: Học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu

Giáo dục trung học
Giáo dục trung học

Giáo dục cao học

Có nhiều du học sinh chọn học tiếp sau khi kết thúc 12 năm giáo dục tiểu học và giáo dục trung học. Sinh viên có thể lựa chọn trường chuyên tu, cao đẳng hoặc đại học, Trường chuyên tu đào tạo năng lực cần thiết trong cuộc sống và công việc, đồng thời hướng tới nâng cao nhận thức văn hóa qua hình thức giáo dục mang tính tổ chức cao. Chương trình học này đào tạo chuyên gia trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trường chuyên môn nghề đào tạo trong thời gian ngắn là 2 năm, cung cấp kiến thức giáo dục đại học và giáo dục chuyên môn cơ sở. Đây là cơ quan giáo dục đóng vai tròn đào tạo và cung cấp chuyên gia trong nhiều lĩnh vực của khu vực. Đại học được chia ra làm 2 loại là đại học thông thường và đại học khoa học kỹ thuật. Đại học chế độ 4 năm có chế độ tốt nghiệp sớm sau 3 năm.

Giáo dục cao học
Giáo dục cao học

Hệ thống học kỳ Nhật Bản

Các trường của Nhật thông thường bắt đầu từ tháng 4 tới tháng 3 năm sau. Hầu hết các trường nhập học vào tháng 4 nhưng cũng có trường nhập học vào mùa thu. Hầu hết các trưởng tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có chế độ 3 học kỳ, nhiều trường thuộc hệ thống giáo dục cao đẳng, đại học có chế độ 2 học kỳ. Thông thường có 3 kỳ nghỉ trong năm: nghỉ hè (Từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8), đại học thì từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 9, nghỉ đông từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1, nghỉ xuân từ tháng 2 đến tháng 3

Hệ thống học kỳ Nhật Bản
Hệ thống học kỳ Nhật Bản

Học vị của Nhật Bản

Học vị của Nhật Bản
Học vị của Nhật Bản

Cơ quan giáo dục tiếng Nhật

Cơ quan giáo dục tiếng Nhật
Cơ quan giáo dục tiếng Nhật

Nguồn: Stydy.com.vn 

0912747347